Wilsverklaring

Een wilsverklaring - wilsbeschikking of laatste wil, is een verzoek aan uw nabestaanden om uw wensen te respecteren en uit te voeren.

Tijdens je leven kan je officieel laten vastleggen of je een traditionele begrafenis wil of wenst gecremeerd te worden.
Indien crematie kan je ook bepalen welke asbestemming je verkiest. Daarnaast kan je ook de keuze van uitvaartplechtigheid bepalen naargelang je geloofsovertuiging.
Dit alles gebeurt aan de hand van een gedateerd en ondertekend document welke je op de dienst Bevolking of Burgerlijke Stand van je thuisgemeente bezorgt. Hier wordt het bewaard in het rijksregister en ontvang je ook een ontvangstbewijs.
Bij elke aangifte van overlijden wordt nagegaan of de overledene tijdens zijn leven een laatste wil heeft neergelegd. Indien dit zo is, moeten de nabestaanden die instaan voor de uitvaartregeling, de wil van de overledene respecteren.