Uitvaartverzekering

De mogelijkheid bestaat ook om financieel maatregelen te treffen zodat de nabestaanden verlost zijn van de financiële verplichtingen. Men kan hiervoor beroep doen op een uitvaartverzekering.

De verzekeringsnemer kan de premie in één keer of in meerdere keren betalen, met spreiding over meerdere jaren. De leeftijd waarop u een verzekering afsluit is min of meer bepalend in uw keuze.  

Bij overlijden ontvangt de begunstigde persoon (nabestaande overledene of Huis Arijs) het voorziene bedrag waarvoor de overledene verzekerd was en dat moet dienen ter betaling van de uitvaartfactuur. Dit is meestal een vast vooropgesteld bedrag gebaseerd op een raming van de desbetreffende begrafeniskosten.

Wenst u een afspraak te maken voor de bespreking van uw uitvaartverzekering dan kan u hiervoor bij ons terecht.

Een andere mogelijkheid is om een éénmalig budget opzij te zetten op een spaarrekening. Jaarlijks wordt de intrest bijgeplaatst waardoor een eventuele prijsverhoging wordt opgevangen. Het kapitaal blijft steeds uw eigendom want de rekening staat op uw naam. Bij overlijden wordt het verworven bedrag vrijgemaakt voor de betaling van de begrafeniskosten.

Het is aangeraden om een contactpersoon op de hoogte te brengen van enige vorm van voorafregeling.

Wij blijven ook ter beschikking voor verdere informatie.