Hulp bij een overlijden

Plots of toch verwacht ; een overlijden komt altijd aan en vraagt om een stevige houvast en goede begeleiding. Huis Arijs is dag en nacht beschikbaar om jullie hierin bij te staan.

Volgende stappen geven een overzicht van wat je moet doen de eerste uren na een overlijden :