Wie contacteer je?

Bij thuis overlijden

Als eerste contacteer je een geneesheer (huisdokter) om het overlijden vast te stellen. Een model III C of overlijdensattest zal door de desbetreffende geneesheer ingevuld worden. Indien een crematie gewenst is moet er ook een bijhorend medisch attest worden ingevuld. Dit attest kunnen wij de geneesheer bezorgen of het medisch attest kan hier gedownload worden.

Belangrijk is ook dat je zo snel als mogelijk de directe familie en eventueel vrienden en kennissen op de hoogte brengt.

Vervolgens : Contacteer Huis Arijs telefonisch op 02 582 12 91, via onze contactadressen of in ons plaatselijk rouwcentrum te Wambeek.
Wij overleggen met de nabestaanden en spreken met hen af voor de verdere regeling van de uitvaart en de overbrenging van de overledene.

Bij overlijden in het ziekenhuis, rusthuis, buitenland, …

Contacteer Huis Arijs en wij bespreken met de nabestaanden de uitvaart en verdere regelingen.

Rusthuis : Van zodra de geneesheer is langs geweest om het overlijden vast te stellen en de nodige attesten in te vullen spreken wij Huis Arijs verder af met het rusthuis wanneer we de overledene kunnen overbrengen naar ons funerarium.

Ziekenhuis : Van zodra de nodige attesten zijn ingevuld spreken wij Huis Arijs af met het mortuarium van het ziekenhuis wanneer we de overledene kunnen overbrengen naar ons funerarium.

Indien het een verdacht of gewelddadig overlijden betreft, moet ook de politie verwittigd worden en zijn bijkomende goedkeuringen nodig alvorens de uitvaart kan doorgaan. Wij gelasten ons met deze formaliteiten.

De nabestaanden zijn volledig vrij om een begrafenisondernemer van hun keuze te kiezen, ook al zou in bepaalde omstandigheden al een ondernemer zijn aangesteld door bijvoorbeeld de politie of het rusthuis. De nabestaanden hebben het recht om de ondernemer van hun keuze kenbaar te maken.

Bij een overlijden in het buitenland gebeurt de repatriëring dikwijls via de reisverzekering. In overleg met deze verzekering zorgen wij voor de nodige regelingen.