Wat hebben we nodig?

  • Identiteitskaart van de overledene
  • Model III C, afgeleverd door de arts die het overlijden heeft vastgesteld.
  • Trouwboek: indien het trouwboek niet voorhanden is kan ook een uittreksel uit het trouwregister worden opgevraagd.
  • Eventueel Medisch attest bij crematie
  • De gewenste kledij bij opbaring
  • Identiteitskaart van de persoon die tekent voor de administratieve documenten en/of facturatie achteraf.