Privacybeleid

Privacybeleid

Huis Arijs hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, Huis Arijs met zijn vestiging op Assesteenweg 415 - 1741 Wambeek respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: Online rouwbetuigingen overhandigen aan de nabestaanden van de overledene.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Huis Arijs, Assesteenweg 415 - 1741 Wambeek, info@huis-arijs.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Huis Arijs, Assesteenweg 415 - 1741 Wambeek, info@huis-arijs.be.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Huis Arijs kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Huis Arijs-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Huis Arijs-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.