Condoleer bij een dierbare

Blijf mooie herinneringen koesteren door op een persoonlijke manier je medeleven te betuigen aan de nabestaanden. Wij bieden je de mogelijkheid om je rouwbetuiging online over te maken aan de familie en de eventuele rouwbrief te raadplegen.

De rouwbetuigingen die je hier nalaat worden niet openbaar op de website gepubliceerd maar samen gebundeld en aan de nabestaanden overhandigd op de dag van de uitvaart.

Condoleren na de uitvaart is nog steeds mogelijk, de familie beschikt over een link om hun condoleances op te vragen tot 3 maanden na de uitvaart.

Ervaar je problemen bij het online condoleren ? Gelieve ons een mail (info@huis-arijs.be) te sturen met jullie condoleance.