Voorafregeling

Sommige mensen willen tijdens hun leven bepaalde wensen vastleggen betreffende hun uitvaart. Hiervoor kan je ook bij ons terecht.

Wij kunnen bepaalde keuzes noteren volgens uw wensen zodat de nabestaanden weten wat er moet gebeuren.
Tevens wordt er een raming gemaakt van de begrafeniskosten.

Men kan zijn eigen uitvaart tot in detail vastleggen: de keuze van uitvaartplechtigheid, rouwdrukwerk, bloemen, concessie, koffietafel, muziek, alles geheel volgens uw eigen wensen. Later kan men dit natuurlijk nog altijd aanpassen.

De mogelijkheid bestaat ook om financieel maatregelen te treffen zodat de nabestaanden verlost zijn van de financiële verplichtingen. Men kan hiervoor beroep doen op een uitvaartverzekering. Dan betaalt men gedurende een aantal jaren een vaste premie. Bij overlijden ontvangt de begunstigde persoon het voorziene bedrag waarvoor de overledene verzekerd was en dat moet dienen ter betaling van de begrafeniskosten. Dit is meestal een vast vooropgesteld bedrag.

Een andere mogelijkheid is om een éénmalig budget opzij te zetten op een spaarrekening. Jaarlijks wordt de intrest bijgeplaatst waardoor een eventuele prijsverhoging wordt opgevangen.Het kapitaal blijft steeds uw eigendom want de rekening staat op uw naam. Bij overlijden wordt het verworven bedrag vrijgemaakt voor de betaling van de begrafeniskosten.

Het is aangeraden om een contactpersoon op de hoogte te brengen van enige vorm van voorafregeling.

Wij blijven ook ter beschikking voor verdere informatie.