INFO CORONAMAATREGELEN Update 9 Juni 2021

COVID-19 Huidige voorzorgsmaatregelen Ministerieel besluit

Omdat wij het beste willen voor iedereen brengen wij jullie bij deze op de hoogte van de huidige situatie betreffende de Coronamaatregelen.

Het is onze bedoeling om in overleg met de nabestaanden de uitvaart zo menselijk mogelijk en volgens de voorgeschreven maatregelen van de overheid te organiseren.

De plechtigheden (kerk, crematorium of aula) kunnen wel plaatshebben, tot maximaal 100 aanwezigen.

Nota Aula Huis Arijs : Maximum 20-25 personen

UPDATE

 • Omvang: maximaal 100 aanwezigen uitvaart. (afhankelijk van de ruimte/locatie)

                      maximaal 200 op de begraafplaats

          rekening houdend met voldoende afstand (1,5 m) tussen groepen (4 of 5 personen naargelang de ruimte)

 • Koffietafels : Mogen ook opnieuw binnen met max. 50 pers. & rekening houdend met bepaalde voorschriften
 • MONDMASKERS zijn overal verplicht (binnen en buiten)
 • Handgel : de handen worden steeds ontsmet bij het betreden van onze winkel en/of aula
 • Fysieke begroetingen (omhelsingen,de hand schudden,...) zijn verboden.
 • Vervoer: familie en intimi wordt aangeraden om hun eigen privé-vervoer te gebruiken om zich naar en van de locatie te verplaatsen en om contact te vermijden met mensen die niet tot hun eigen gezin behoren.
 • Rouwkaartjes worden niet persoonlijk overhandigd, maar kunnen in een mandje worden gelegd.
 • Tijdens de plechtigheid:afstand van 1,5 meter tussen elke persoon die niet tot hetzelfde gezin behoort, moet gerespecteerd worden.
 • Hygiëne: De aanwezigen moeten zich bewust zijn van een goede hoestetiquette, ... Personen die symptomatisch zijn, verlaten de dienst.
 • Bidprentjesworden niet uitgedeeld, maar klaargelegd. Rouwenden kunnen deze zelf meenemen.
 • Hetgebruik van condoleanceboeken is verboden.
 • Mensen worden aangeraden om hun medeleven te betuigen via sociale media en online websites

Lichamelijk contact (handen geven of omhelzing) is niet toegestaan.

Aanraking van de kist of symbool is niet aangeraden.

Er is geen wijwatervat met kwispel meer aanwezig.

Een gedenkboek om in te condoleren zal voorlopig ook niet meer gebruikt worden.

Als gebaar van deelneming kan men een hoofdbuiging maken of de hand aan het hart houden.

Publieke begroetingen zijn niet meer mogelijk.

Begroeting in ons funerarium is enkel mogelijk voor de naaste familie en in overleg, en na telefonische afspraak.

Wanneer deze maatregelen worden opgeheven kan er, indien gewenst, een herdenkingsplechtigheid plaatsvinden

Via onze website houden wij jullie op de hoogte van eventuele veranderingen.

Huis Arijs dankt u voor uw begrip en solidariteit.


 

Terug naar de hoofdpagina