INFO CORONAMAATREGELEN Update 1 september 2021

COVID-19 Huidige voorzorgsmaatregelen Ministerieel besluit

Omdat wij het beste willen voor iedereen brengen wij jullie bij deze op de hoogte van de huidige situatie betreffende de Coronamaatregelen.

Het is onze bedoeling om in overleg met de nabestaanden de uitvaart zo menselijk mogelijk en volgens de voorgeschreven maatregelen van de overheid te organiseren.

De plechtigheden (kerk, crematorium of aula) kunnen plaatshebben, onbeperkt in aantal aanwezigen.

Nota Aula Huis Arijs : Maximum circa 40 personen

UPDATE

 • Plechtigheden binnen kunnen plaatshebben zonder beperkingen in aantal. Het blijft aangeraden de afstandsregel nog toe te passen als het aantal aanwezigen en het volume van de ruimte dit toelaat. De mondmaskerplicht blijft.
 • Geen beperkingen in aantal voor plechtigheden buiten.
 • Koffietafels : Mogen ook opnieuw binnen met max. 50 pers. & rekening houdend met bepaalde voorschriften
 • MONDMASKERS zijn overal verplicht (binnen en buiten)
 • Handgel : de handen worden steeds ontsmet bij het betreden van onze winkel en/of aula
 • Fysieke begroetingen (omhelsingen,de hand schudden,...) zijn verboden.
 • Vervoer: familie en intimi wordt aangeraden om hun eigen privé-vervoer te gebruiken om zich naar en van de locatie te verplaatsen en om contact te vermijden met mensen die niet tot hun eigen gezin behoren.
 • Rouwkaartjes worden niet persoonlijk overhandigd, maar kunnen in een mandje worden gelegd.
 • Tijdens de plechtigheid:afstand van 1,5 meter tussen elke persoon die niet tot hetzelfde gezin behoort, moet gerespecteerd worden.
 • Hygiëne: De aanwezigen moeten zich bewust zijn van een goede hoestetiquette, ... Personen die symptomatisch zijn, verlaten de dienst.
 • Bidprentjesworden klaargelegd of uitgedeeld.
 • Hetgebruik van condoleanceboeken is opnieuw toegelaten.
 • Mensen worden aangeraden om hun medeleven te betuigen via sociale media en online websites


Lichamelijk contact (handen geven of omhelzing) is niet toegestaan.

Aanraking van de kist of symbool is niet aangeraden.

Er is opnieuw een wijwatervat met kwispel aanwezig.

Een gedenkboek om in te condoleren kan opnieuw gebruikt worden.

Als gebaar van deelneming kan men een hoofdbuiging maken of de hand aan het hart houden.

Publieke begroetingen zijn niet meer mogelijk.

Begroeting in ons funerarium is enkel mogelijk na telefonische afspraak.


Via onze website houden wij jullie op de hoogte van eventuele veranderingen.

Huis Arijs dankt u voor uw begrip en solidariteit.


 

Terug naar de hoofdpagina