Nieuwe informatie

Erfrecht wordt aangepast vanaf 1 september 2018

HET ERFRECHT WORDT AANGEPAST   

Vanaf 1 september 2018 zullen de regels over het erfrecht en schenkingen veranderen en krijgt men een grotere vrijheid om de nalatenschap te regelen. Omdat dit een bijzondere hervoming is verwijzen we door naar de vakmensen van het erfrecht en kan je veel informatie vinden op:

https://www.notaris.be/erven-schenken  

https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/de-hervorming-van-het-erfrecht-grotere-vrijheid-om-uw-nalatenschap-te-regelen    

Tevens verwijzen wij door naar een link met antwoorden op de vijf meest gesteld vragen over het nieuwe erfrecht: 

http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/5-cruciale-vragen-over-het-nieuwe-erfrecht        
Vanaf 2013 is er geen tussenkomst meer van de mutualiteit in de begrafeniskosten

 


 

De termijn van successieaangifte is gewijzigd sinds 1 augustus 2012. Voordien was deze termijn 5 maand maar vanaf 1 augustus 2012 is de termijn van successieaangifte bij een overlijden in het binnenland verandert naar 4 maanden.

 

 

Terug naar de hoofdpagina