Wie moet er verwittigd worden bij een overlijden

 

Bij thuis overlijden

De directe familie en naaste kennissen.
De geneesheer om het overlijden vast te stellen en het model III C of overlijdensattest in te vullen.
Indien een crematie gewenst is moet er ook een bijhorend medisch attest worden ingevuld. Dit attest kunnen wij de geneesheer bezorgen of het medisch attest kan hier gedownload worden.
Eventueel de priester.
Contacteer Huis Arijs telefonisch op 02 582 12 91, via onze contactadressen of in ons plaatselijk rouwcentrum te Wambeek.
Wij overleggen met de nabestaanden en spreken met hen af voor de verdere regeling van de uitvaart en de overbrenging van de overledene.

 

Bij overlijden in het ziekenhuis, rusthuis, buitenland, …

Contacteer Huis Arijs en wij bespreken met de nabestaanden de uitvaart en verdere regelingen.

Indien het een verdacht of gewelddadig overlijden betreft, moet ook de politie verwittigd worden en zijn bijkomende goedkeuringen nodig alvorens de uitvaart kan doorgaan. Wij gelasten ons met deze formaliteiten.

De nabestaanden zijn volledig vrij om een begrafenisondernemer van hun keuze te kiezen, ook al zou in bepaalde omstandigheden al een ondernemer zijn aangesteld door bijvoorbeeld de politie of het rusthuis. De nabestaanden hebben het recht om de ondernemer van hun keuze kenbaar te maken.

Bij een overlijden in het buitenland gebeurt de repatriëring dikwijls via de reisverzekering. In overleg met deze verzekering zorgen wij voor de nodige regelingen.