Wat hebben we nodig

  • Model III C, afgeleverd door de arts die het overlijden heeft vastgesteld.
  • Identiteitskaart van de overledene
  • Trouwboek: indien het trouwboek niet voorhanden is kan ook een uittreksel uit het trouwregister worden opgevraagd
  • Eventueel Medisch attest bij crematie
  • Kleding

Indien het overlijden niet thuis heeft plaats gehad, dan bevinden het model III C, de identiteitskaart en trouwboek zich soms op de verblijfplaats van de overledene.
Dan worden de documenten daar door ons afgehaald.

Afhankelijk van de situatie zijn er soms meer administratieve documenten nodig, maar daar zorgen wij dan voor.